AdBlue

AdBlue i Innlandet

Vi forhandler AdBlue fra produsenten Fred Holmberg i Sverige, og leverer rundt Hamar, Elverum, Hamar, Trysil og Kongsvinger og ellers i Innlandet.

Bestillingsskjema

1 Velg produkt
2 Kontakinfo
3 Ferdig
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY

AdBlue er en løsning for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi. Her omdannes skadelige utslipp i eksosen til vanndamp og nitrogen, som er naturlige bestanddeler i luften vi omgir oss med. I oktober 2006 ble nye utslippskrav for tunge kjøretøyer innført som blant annet innebærer at utslippet av nitrogenoksider (NOx) i Norge skal reduseres (Euro 4), siden ble disse kravene ytterligere skjerpet i 2008. Euro 6 med enda strengere krav vil bli innført i 2014. AdBlue er fremstilt av naturgass ved katalysatormetode og blandet med vann. Urea-innhold ca 33%, vektfylde 1,09, ufarlig, kan ikke brenne, fryser ved -11° C og oppbevares ved temperaturer max 30°C. Ved berøring, skyll stedet med kaldt vann. Ved søl på gulv, rens med vann. Uskadelig for kloakksystemet, da mikro-organismer raskt bryter ned Urea, som også anvendes i landbruks-gjødning.

Dette er IKKE et «Russerprodukt» som florerer i markedet og kan være skadelig for katalysatoren din. Vi har 1000L IBC og 10 litere på lager, men skaffer også på 200 liters fat. I tillegg forhandler vi egnede pumper og slanger.

9 viktige fakta om AdBlue

 

 1. Fyll alltid AdBlue på AdBlue-tanken. Både dysen/fyllepistolen og tanklokket er tydelig merket
 2. Kjøp bare produktet med navnet AdBlue – unngå alle produkter med navn som «urealøsning» eller «AUS» ettersom kvaliteten deres ikke kan garanteres
 3. Pass på å aldri fylle diesel, frostvæske eller spylevæske på AdBlue-tanken
 4. Bruk bare spesialisert AdBlue-utstyr til lagring eller fylling
 5. Pass på å lukke tanken og beholderen skikkelig
 6. Den fryser ved en omgivelsestemperatur på –11 ˚C, men kan brukes når det er opptint igjen
 7. Bruk demineralisert vann (eller AdBlue) til intern rengjøring eller priming av AdBlue-utstyr
 8. Skyll grundig med vann hvis du søler små mengder AdBlue på bakken, i et kjøretøy eller på en malt/lakkert overflate
 9. Hold AdBlue borte fra direkte sollys

10 vanlige feil rundt bruk av AdBlue

 

AdBlue er ufarlig og enkelt å bruke, men det er noen enkle regler å følge for å unngå AdBlue-kontaminering og kostbare reparasjoner på kjøretøyet:

 

 1. Ikke fyll AdBlue på dieseltanken
 2. Ikke fyll diesel på AdBlue-tanken
 3. Ikke bruk andre stoffer enn AdBlue, f.eks. urealøsninger. Det kan oppstå kostbare skader i SCR-systemet
 4. Ikke fyll vann eller andre væsker på AdBlue-tanken
 5. Ikke bland AdBlue med andre væsker – det er ikke et tilsetningsstoff
 6. Ikke bruk AdBlue hvis det er kontaminert med vann eller andre stoffer, særlig diesel
 7. Ikke søl AdBlue på bakken ettersom overflaten kan bli glatt eller betongen eller brolegningen kan bli skadet
 8. Ikke la små mengder sølt AdBlue bli liggende, men vask det bort
 9. Ikke bruk noe brukt utstyr, som trakter, kanner eller oljebeholdere, til å fylle på AdBlue
 10. Ikke lagre AdBlue i direkte sollys

Ofte stilte spørsmål

Hva er AdBlue?
Den ikke-giftige løsningen er basert på 32,5% urea og 67,5% deionisert vann. Urea er en nitrogenforbindelse som blir til ammoniakk ved oppvarming. Væsken er kjent som AdBlue i Europa / Asia og Diesel Exhaust Fluid (DEF) i Nord-Amerika.

Hva skjer dersom du bruker en erstatning av lav kvalitet?
Bruk av tilsetninger med lav kvalitet kan skade etterbehandlingssystemet og resulterer i redusert dreiemoment, turtall og evt. motorstopp. Unødvendige kostnader og stopptid kan lett unngås ved å bruke Volvo’s godkjente løsning.

Hvordan skal den lagres og hva er holdbarheten til løsningen?
Den skal oppbevares på et kjølig, tørt og ventilert sted beskyttet mot direkte sollys. Anbefalt lagringstemperatur er opp til 25°C, men kortvarig eksponering for høyere temperaturer vil ikke gi skade. Dersom AdBlue lagres på den anbefalte måten, vil den vare i cirka to år.

Hva vil forbruket ligge på?
Ca. mellom 5% og 7,5% av drivstofforbruket, avhengig av maskintype og bruk.

Hvor trengs AdBlue?
Det er en reaktant del av den selektive, katalytiske reduksjonen (SCR)-prosess som brukes i Stage IV-motorer.

Hvordan er kvaliteten garantert?
AdBlue-løsningen er underlagt høye renhetskrav som er definert i ISO 22241-1. Dette sikrer korrekt produksjon, testing og prosedyrer for håndtering.

Hvorfor er det viktig å bruke utstyr som er beregnet for AdBlue?
Riktig utstyr må brukes for forsendelse og lagring av løsningen for å hindre forurensning.

Hvilken emballasje leveres den i?
Den leveres i forseglede, tilpassede beholdere som kanner og tønner eller i bulk som passer den enkelte kundes behov.

Påvirkes den av lav utetemperatur?
Frysepunktet er ved -11°C. SCR-systemet varmer opp AdBlue-tanken og tilførselssrørene/-slangene. Dersom væsken fryser når maskinen ikke er i bruk, vil ikke oppstart og bruk av maskinen påvirkes av dette. SCR-systemet vil smelte løsningen tilbake til flytende form uten at det påvirker kvaliteten.

Fører AdBlue til korrosjon?
Den ikke-giftige oppløsning er korroderende på visse sensitive metaller som bl.a. kobber.